Ny release av logview4net på gång

2007-03-30

    Det kommer en ny release av logview4net i helgen. Jag har lagt till en lyssnare för kataloger och så kommer den framöver att känna av om det finns nya uppdateringar. Dessutom har jag börjat flytta runt saker internt och börjat implementera ett dynamiskt förnster för att konfigurera lyssnarna. För närvarande använder Udplyssnaren en halvfärdig variant av det dynamiska fönstret. När det är färdigt kommer jag nog implementera ett nytt GUI imed WPF i stället för WinForms.