Inge mer Pandora för mig :(

2007-05-03

    I dag fick jag epost från Pandora där de talade om att jag inte längre får använda deras tjänst på grund av att jag inte bor i USA och Pandora har bara rätt att spela musik för amerikaner.

    Jag tror att musikindustrin begår ett stort misstag. Pandora är enda anledningen till att jag betalat för musik det senaste året.

    Du kan läsa mer om det på Techdirt.