Installerbara dagliga byggen

2007-05-14

    När man gör dagliga byggen, vilket jag tycker är ett av baskraven för kvalitativ systemutveckling, bör man se till att bygget är så komplett och lätthittat att test och sälj själva kan installera den version de vill ha för stunden.

    Det är en vedertagen sanning att det blir dyrare och dyrare att rätta fel ju längre man väntar. Om test kan verifiera en felrättning dagen efter den checkats in i källkodshanteraren i stället för att vänta till nästa sanktionerade release minskas både ledtider och kostnader.

    För att detta ska fungera krävs att hela organisationen jobbar för att det dagliga bygget ska vara fullständigt. Det håller inte om någon sitter i hemlighet och checkar in obrukbar kod. Om man utvecklar för en specifik kund, som förväntar sig att se ständiga uppdateringar, blir det extra illa om någon i det dolda checkar in dålig kod. Det är ett problem som man inte kommer runt med enhetstester eftersom deras resultat går att manipulera.

    Det krävs att alla jobbar för att det dagliga bygget alltid ska vara färdigt för release.