Kontinuerlig integration i stället för möten.

2007-05-30

    Jag har ganska ofta hamnat i diskussioner om hur vi ska lösa ett spcifikt problem och vad användaren egentligen vill lösa med sin ändringsbegäran. Det är inte ovanligt att det hade gått fortare att implemenera alla möjliga lösningar och låta användaren välja vilken som är rätt än att diskutera kring det.

    Om vi har en fungerande kontinuerlig integration som genererar något som går att leverera skulle vi i många av dessa fall kunna implementera flera olika lösningar och låta kunden avgöra vilken lösning som ska användas.

    Jag har hör talas om organisationer som tagit kontinuerlig integration så långt att de skapar Virtual PC filer med systemet färdigistallerat som en del av det dagliga bygget. Det betyder att även om du har serverprogram som en del av produkten kan du göra snabba leveranser.