Developer Summit, Arkitektur och affärsnytta

2007-05-31

    Jag var på Developer Summit förra veckan och gick mest på arkitekturspåret. Ett genomgående tema var att vi (systemutvecklare och arkitekter) måste närma oss verksamheten. Ett annat tema var att man måste inse att det tas en hel del arkitekturbeslut på utvecklarnivå.

    Det första temat av dessa är en sak som jag själv tagit för givet, men jag tror det beror på att jag jobbade flera år på en ekonomiavdelning innan jag blev systemutvecklare. De som blivit tekniskt skolade och egentligen aldrig sett system från ett process- och användarperspektiv måste förmodligen väckas, men om man anser att det är ett paradigmskifte att se systemutveckling som en möjliggörare av affärer så tycker jag att man nedvärderar en massa duktiga människor runt om i världen.

    Det andra temat känns lite lösryckt utan en omfattande diskussion om vad arkitektur är. Vi använder i princip samma yrkestitel oavsett utövarens abstraktionsnivå. I ett sammanhang kallar man det arkitekturbeslut när man väljer mellan att använda statiska metoder eller en singleton och i ett annat sammanhang när man beslutar hur många geografiskt åtskillda datacenter man behöver.

    Jag tycker, i princip, att man överlåter rätten att besluta saker nedanför sin egen abstraktionsnivå i samma stund som man lämnar över sin design till den som ska implementera. Jag skrev här att jag tycker en arkitekts roll är att samla ihop kunskap utanför sin organisation och sprida den inom sin organisation. Sett ur det här abstraktionsperpektivet gör det att nästan alla inom en systemutvecklarorganisation förväntas aggregera information och förmedla den till de som aggerar innom nästa abstraktionsnivå. I förlängningen betyder det även att man måste förmedla kunskap till den som står ovanför sig i abstraktionstrappan eftersom finkorniga implementationsdetaljer kan förhinda en optimal lösning.

    Det handlar inte längre om att man kliver högre och högre ju duktigare man blir, det handlar om att hitta den abstraktionsnivå man trivs i och utveckla sig inom den.