TFS:All files are up to date.

2007-06-07

  Om du gör:

  tf.exe get filename.ext

  …och får All files are up to date. till svar, kan det bero på att du står i en katalog som inte är ordentligt kopplad till ditt aktuella Team Foundation Server-projekt.

  Om ditt ‘serverträd’ ser ut så här:

  ProjectName Source ClientCode ... ServerCode ... …och dina lokala kataloger så här: ProjectName Source ClientCode ... ServerCode ... TemporarySource ClientCode ... ServerCode ...

  …så får du All files are up to date. om du försöker ‘getta’ filer i TemporarySource-tree.

  Jag blev ordentligt biten av detta då jag trodde att meddelandet betydde att jag hade den aktuella versionen av filen på min disk, så när jag gjorde tf.exe checkout filename.ext och fick TemporarySource\filename.exe could not be found in your workspace. till svar, svor jag ordentligt innan jag upptäckte att jag stod i fel katalog.