Kendoträning 070709

2007-07-09

    Jag orkade inte hela träningen idag heller. Nästa gång ska jag hålla mig till den lugna gruppen. Det har inte blivit någon löpträning sedan förra träningen. Min kondition är inte vad den borde vara.

    Min kendo utvecklades i alla fall lite idag. Jag har en extremt dålig ovana att backa hela tiden. Jag tror att den från början kommer från att jag vill öka avståndet lite, men om motståndaren inte vill det så blir resultatet att jag backar. Dessutom har jag dåligt driv framåt efter träff. Oavsett om det var en bra eller dålig träff. Det hela resulterar i en ganska mesig kendo som inte uppvägs av en bra kiai. Men i en keiko mot Biro så klickade det till efter några bestämda men välvilliga kommentarer. Tack! Det lossnade lite. Jag hoppas verkligen att det håller i sig.

    Eftersom jag ska hålla i lugna gruppen den 23 juli så kan jag ju alltid ta det tillfället i akt och öva på att hålla farten och sanchin uppe efter träff.