Är den svenska journalistiken är hotad på allvar

2007-09-20

    Nuri Kiro reagerar på en husransakan: Den svenska journalistiken är hotad på allvar

    Jag tycker förvisso att meddelarskyddet ska vara väldigt starkt, men det betyder inte att journalister besitter någon slags diplomatisk immunitet. Man får ju hoppas att polis och åklagare tar dessa beslut på sakliga grunder.

    Vem ska annars granska journalister?

    Det finns tyvärr ingenstans att ta vägen om man inte vill underkasta sig någons godtyckliga styre. Ett sådant ställe skulle dessutom snabbt tas över av de som kallas kriminella och sålunda styras med deras godtycke.