Skatteavdrag för arbetssökande

2008-07-02

    Enligt ‘Nytt från revisorn’ nr 67 2008 har regeringsrätten nyligen godkänt avdrag för kostnader för att söka arbete.

    Fallet gällde en person som varit arbetslös under perioden januari - augusti 2002. Under denna tid hade han uppburit arbetslöshetsersättning. I sin deklaration hade han yrkat avdrag för utgifter för att söka arbete med sammanlagt. Avdraget avsåg tågresor, bilresor, tunnelbana, telefonkostnader samt Internetkostnader.

    Avdraget gillades eftersom den arbetssökande aktivt måste söka nytt arbete för att ha rätt till arbetslöshetsersättning.