Migrera inte historiken till Subversion

2009-02-22

    Alla gånger jag varit med i projekt där man haft för avsikt att byta bort Source Safe har det varit långa diskussioner om hur man ska hantera historiken. Den tunga argumentationen brukar komma från de som absolut måste kunna kontrollera skillnader mellan gamla versioner när de felsöker applikationen. I alla de fall där man hårdnackat velat behålla historiken har man saknat enhetstester, release-hantering och ordentliga byggrutiner.

    Min uppfattning är att man borde se till att få ovan nämnda kodhygienrutiner på plats så fort som möjligt. Om Source Safe databasen inte redan visar tecken på att haverera tycker jag att man borde ta tag i det andra först. Då behöver man inte leta fel i skillnader mellan gamla versioner lika ofta.

    Dessutom finns det när detta skrivs fortfarande inget verktyg som klarar av att ta ut alla konstigheter som Source Safe kan hitta på. Jag tror i och för sig inte det finns någon annan källkodshanterare som hanterar alla finesser heller.

    När allt annat sitter är det bara att checka ut den version av källkoden man vill migrera och skicka in den i den nya källkodshanteraren.