Arbeta offline med Team Foundation Server

2009-03-21

    Om du är offline och arbetar med ett projekt som ligger i Team Foundation Server är det bara att ta bort skrivskyddet på filerna du vill redigera. Problemet är att få servern att förstå vad som hänt när man kommer tillbaka till kontoret.

    Här kommer Team Foundation Server Power Tools till hjälp.

    Navigera till ditt workspace och kör: tfpt.exe online Nu kommer tfpt att skapa ett change set av alla filer där skrivskyddet tagits bort. Det går inte att byta namn på filer, men lägga till eller ta bort går utmärkt.