Vad är en databas?

2010-05-12

    En databas är en organiserad samling relaterad information. …med den definitionen är en hylla i ett bibliotek en databas.

    I datorvärlden finns det några olika typer av databaser. Alla har det gemensamt att de underlättar för någon att spara, hitta och behandla information.

    Det finns några olika sätt att organisera eller klassificera databaser:

    Man brukar skilja på om databasen ‘körs’ på en egen dator, eller om det är ett program man kan köra på sin egen dator. I den förra kategorin hamnar till exempel Access och FileMakerPro. Till den senare hör serverprogram som Microsoft SQL Server, Oracle och MySQL.

    Ett annat sätt är att gruppera dem på hur man beskriver det data som ska lagras. Alla exempel ovan hamnar då i kategorin relationsdatabaser. Det blir (nog) bara artiklar om sådana i den här bloggen. Eftersom det är sådana jag koncentrerar mig på har jag skrivit en hel artikel om relationsdatabaser i stället för att ta upp plats här. De andra stora grupperna av databaser är hierarkiska databaser och objektdatabaser. I en hierarkisk databas sparas all information i en struktur som ser ut som ett träd. Ungefär som filsystemet i din dator. I en objektdatabas sparas informationen så att den i möjligaste mån ska se ut och fungera som objekt i objektorienterade programmeringsspråk.