Vad är en server?

2010-10-14

  Det är många nya ord att lära sig om man vill hålla på med programmering i allmänhet och webbutveckling i synnerhet.

  Ordet server används flitigt och kan betyda lite olika saker beroende på sammanhang.

  Dels kan man mena en fysiskt (eller virtuell) dator som står någonstans och svarar på tilltal, oftast i en datorhall hos något företag.

  Dels kan man mena ett program som körs hela tiden på en dator och svarar på olika frågor från andra datorprogram.

  I windows-världen kallas ett serverprogram för tjänst eller service. I unix-världen kallas det daemon.

  En dator som är en server kan köra flera olika tjänster. Det är till exempel ganska vanligt att man använder samma dator som webbserver och databasserver.