Vinterdäck

2010-11-03

  Eftersom det råder lite förvirring om hur lagen om vinterdäck fungerar:

  Källa Vägverket

  Krav på vinterdäck 1 december – 31 mars

  När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Drar du släpvagn efter gäller kravet även denna.

  *) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.

  Undantag Trots kraven på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

  • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.

  • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).

  • Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.

  • Tungt fordon registrerat i utlandet. Lätta fordon omfattas inte av undantaget.

  • Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.

  Mönsterdjup 3 mm Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.

  Tillåtet med dubbdäck 1 oktober- 30 april Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 30 april. Dubbdäck får användas även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.

  Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha det vid vinterväglag. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.

  Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.