Amerikanska utdelningsaktier i ISK

2012-01-03

  McDonald’s al interior de Walmart

  Jag har funderat på att köpa in mig i lite amerikanska utdelningsaktier, tex. McDonalds och Coca Cola.

  Det har dock inte blivit av på grund av att de bara handlas i ganska stora poster och att utdelningarna beskattas även om aktierna ägs inom en kapitalförsäkring (eller investeringssparkonto). Utdelningen beskattas i det land det utdelande bolaget har sin hemvist.

  Problemet med stora börsposter kan man lösa med en depå hos Aktieinvest där man till och med kan handla med delar av aktier.

  Dubbelbeskattningen av utländska utdelningar verkar dock drabba investeringssparkontot precis som kapitalförsäkringen.

  Enligt Skatteverkets information om investeringssparkontot kan man få avräkning för utländsk skatt, men inte mer än den svenska skatten på kontot.

  För att få tillbaka den svenska skatt man betalat på utländska utdelningar motsvarande den skatt man betalat i utlandet ska man, enligt Skatteverket, ansöka om det i deklarationen.

  Om man har sina utdelningsaktier i en vanlig depå verkar man alltså kunna avräkna hela den utländska skatten eftersom dem förmodligen är lägre än de 30% man får skatta för utdelningen i Sverige. Om man däremot har utdelningsaktierna i en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto kan man bara få tillbaka maximalt så mycket som man skulle betala i skatt för sitt totala innehav.

  Jag tycker att investeringssparkontot, och kapitalförsäkringar, känns som underlag för förmögenhetsbeskattning, men det är attans skönt att slippa deklarera för aktieaffärer om man handlar aktivt.

  **Kommentera gärna om jag verkar ha missförstått något. **

  Just nu lutar det åt Andels Order och autogiro till en vanlig depå hos Aktieinvest för utländska utdelningsaktier.

  Edit 2012-01-03: Cornucopia har gjort lite jämförelser över tid mellan depå och kapitalförsäkring. Inflationens påverkan på reavinster hade jag inte riktigt tänkt på. Även om man köper utdelningsaktier för att behålla dem kan man ju hamna i läget att man inte har något annat val än att sälja. Eftersom jag inte tror att inflationen kommer vara så låg som nu i all oändlighet kanske det blir en kf eller isk i stället.