Peak antibiotika

2012-03-05

  [caption id=“attachment_12” align=“alignleft” width=“240” caption=“A bottle of antibiotics by shimgray”]Peak antibiotika[/caption]

  Det skrivs en del om västvärldens överkonsumtion i allmänhet och peak oil i synnerhet, både i main-stream-media och i bloggvärlden.

  Frågan jag ställer mig nu är om det kanske inte spelar så stor roll i det stora hela. Över hela världen, inte bara här i väst, används stora mängder antibiotika som sakta men säkert håller på att bli verkningslösa.

  Du har säkert redan hört talas om antibiotikaresistens:

  Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Det medför också stora kostnader för sjukvården bland annat i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel.

  Gemene man är nog mer medveten om smittovägar och vikten av hygien än nordbor på 1350 talet, men en pandemi orsakad av luftburna antibiotikaresistenta bakterier kan bli riktigt svår att hantera.

  I sken av detta kanske inte peak oil och klimatförändringar spelar så stor roll. Om större delen av mänskligheten dör ut innan oljebristen blir akut klarar de som blir kvar sig länge på alternativa energikällor och de fossila bränslen som återstår.

  Dessvärre måste de klara sig utan antibiotika. Som art tror jag vi överlever även utan antibiotika, men man kan nog anta att den enorma befolkningsökningen de senaste två-tre hundra åren blir ett hack i statistiken sett över flera tusen år.

  Like oil, antibiotic usefulness is finite. And the cost of drug resistance is not reflected in the price of the drug.

  Det var väl en lagom dystopi att dra igång en blogg med?