Vapenexport och neutralitet

2012-03-07

  [caption align=“alignleft” width=“240” caption=“Armor and Weapons, Edinburgh Castle by Laurel Fan”]Armor and Weapons, Edinburgh Castle [/caption]

  Det kanske skulle fungera att kombinera vapenexport och neutralitet om man är ‘all in’ i båda.

  Vapenexport är uppenbarligen ganska lönsamt. Det ger förmodligen bra pengar till stadskassan om man ser till att pengarna inte slussas iväg till utländska ägare.

  I och med vapenexporten har vi som land accepterat den civila misär som följer i våra vapens spår. Då kan man fråga sig om vi inte borde sluta med bistånd till alla andra länder. Det tär på stadskassan och är i princip inte förenligt med neutralitetsprincipen eftersom vi gynnar några länder över alla andra. Varför ska vi acceptera det civila lidande som beror på våra vapen, men inte det som beror på andras vapen?

  Hur mycket pengar tillfaller det svenska folket tack vare vapenexporten kontra; hur mycket försvinner på grund av bistånden?

  Om vi i stället förbjuder vapenexport helt och hållet får man problem med att klassificera vilka varor eller tjänster som ska betraktas som vapen. Om det är den politiska situationen i mottagarlandet som avgör huruvida en produkt är ett vapen är vi ånyo inne och tassar på neutralitetsprincipen.

  Jag har ingen större koll på hur det fungerar idag, men jag har fått för mig att det är ganska godtyckligt när man godkänner både mottagarländer och vapenklassningar.

  Det är lite konstigt att vi har ett generellt förbud mot vapenexport och ändå har störst vapenexport per capita i världen.

  Borde inte de partier som ställer upp i riksdagsvalet skylta med en massa principer och sedan göra allt de kan för att hålla fast vid dem om de röstas till makten?