Se andras utcheckade filer i TFS

2007-03-15

    Buck Hodges annonserar en plugin till Visual Studio 2005 som gör att man kan se vilka ‘pending changes’ andra utvecklare har.

    Verktyget finns här.