Vattkoppor och logview4net

2007-03-20

    Vi har vattkoppor i huset så det lär bli en del vabbande framöver.

    Jag håller på och strukturerar om logview4net så att det ska bli lättare att testa kärnfunktionaliteten och lättare att implementera ett nytt GUI tex WPF.