Forbidden Desert ett samarbetspel (regler)

2014-07-28

  Det här är spelreglerna för spelet Forbidden desert. Det är ett spel där man spelar tillsammans mot spelet. Jag har inte spelat Forbidden Desert ännu men översatte reglerna för att det ska bli lite bättre flyt första gången vi spelar.

  Om någon vil köpa Forbidden Desert så finns det bla. på Webhallen: Sällskapsspel och brädspel

  Forbidden Desert

  Inledning

  Din grupp med äventyrare är på väg ut i öknen, till en bortglömd stad, för att gräva ut en legendarisk flygmaskin som enligt legenden drivs av solen. Precis innan ni kommer fram bryter en sandstorm ut och ni tvingas nödlanda med helikoptern. Strandade i den oändliga öknen och utsatta för en brutal sandstorm, är ert ända hopp för överlevnad är att snabbt utforska staden och återskapa flygmaskinen så att ni kan flyga i säkerhet. Men om någon i gruppen dör av törst eller stormen hinner bli för svår förlorar hela gruppen och ni blir en del av fornlämningarna i den bortglömda staden.

  Förberedelser

  Utforska brickorna

  Titta igenom de 24 öken/Stadsbrickorna så att ni får en uppfattning om om hur de ser ut på båda sidorna. (Se även Specialbrickor och symboler.) Sedan lägger ni alla brickor med ökensidan upp. Ni får inte tjuvtitta på brickorna när ni väl vänt på alla.

  Lägg ut öknen

  Blanda öken/stadsbrickorna och lägg ut dem i en kvadrat om 5 * 5 brickor med ett hål i mitten. Se till att alla brickor ligger åt samma håll, med den lilla kompassen uppe till vänster. Tänk på att lämna lite utrymme mellan brickorna. Detta är den förbjudna öknen och era spelpjäser kommer flytta runt med brickorna som spelplan. Hålet i mitten representerar sandstormen som kommer att flytta runt bland brickorna under spelets gång.

  Lägg ut sandbrickorna

  Lägg ut åtta sandbrickor i en ‘lutande’ kvadrat över spelplanen. Lägg dem med ljusa sidan upp. (inte den med ett X på) Lägg resten i en stapel i anslutning till spelplanen.

  Lägg ut flygmaskinen

  Lägg bitarna så att ni ser dem. De kommer med i spelet senare.

  Bestäm hur svårt spelet ska vara

  Sätt i stormmätaren i sin hållare och sätt på en visare i enlighet med hur många som spelar och hur svårt det ska vara.

  Sortera korten

  Gör en hög med stormkort (de röda), en hög med utrustningskort (kugghjul) och en hög för äventyrarna. Blanda stormkorten och lägg dem med framsidan nedåt precis ovanför öknen så att kompassen pekar bort från spelplanen för att indikera Norr. Blanda utrustningskorten och fägg dem med framsidan nedåt bredvid spelplanen.

  Äventyrarna dyker upp

  Blanda de sex äventyrskorten och dela ut ett var till de som ska spela. Alla läser högt från sitt kort så att alla vet vilka egenskaper varje spelare har. (Se med under Möt äventyrarna.) Ni kommer snart märka att ni behöver använda alla spelares egenskaper för att vinna. Vänster framsida visar hur mycket vatten varje äventyrare har kvar. Sätt dit en visare som indikerar att flaskan är full. Varefter din äventyrare dricker vatten flyttar du ner mätaren. Ta den spelpjäs som matchar färgen på ditt kort och ställ den på landningsplatsen. Lägg tillbaks oanvända äventyrarkort och pjäser i lådan.

  Spelordning

  Den törstigaste spelaren börjar. Sedan fortsätter man åt vänster. Vid varje omgång ska följande göras i denna ordning: 1. Utför upp till fyra handlingar. 2. Dra så många stormkort som stormmätaren visar. De olika stegen beskrivs närmare här nedan. Notera att varje äventyrarkort har en snabbguide på baksidan.

  Utför upp till fyra handlingar

  Du kan utföra upp till fyra handlingar när det är din tur. (0, 1, 2, 3 eller 4) Dina medspelare får, eller till och med bör, hjälpa till med att planera dina handlingar. Välj valfri kombination av följande:

  • Flytta

  • Ta bort sand

  • Utforska

  • Plocka upp en maskindel.

  Flytta

  Du får flytta din spelpjäs till en angränsande fri, oblockerad, bricka. Ett steg är en handling. Du får flytta upp, ner, höger eller vänster. Men inte diagonalt. Du kan även flytta mellan oblockerade tunnelbrickor.

  En bricka anses blockerad om det ligger två eller flera sandbrickor på den. Du kan inte heller flytta din spelpjäs genom stormen.

  Ta bort sand

  Du kan ta bort sandbrickor från din bricka eller från en angränsande bricka. (upp, ner, höger, vänster). En borttagen sandbricka är en handling. När du tar bort en sandbricka lägger du den i stapeln med sandbrickor.

  Utforska

  Om din spelpjäs står på ökensidan av en bricka som inte har någon sandbricka på sig kan du vända brickan. Det är en handling. Vänd brickan så att stadssidan är uppåt. Se till att den symbolen (om det finns någon) är nere till höger i förhållande till Norr. Sedan följer du instruktionen för symbolen. (Se Specialbrickor och symboler)

  Notera att du inte får vända tillbaka en utforskad bricka.

  Plocka upp en maskindel

  För en handling kan du plocka upp en upphittad maskindel från en oblockerad bricka. Lägg delen framför dig. När alla delar är upphittade rusar alla äventyrare till flygrampen där ni kan bygga ihop flygmaskinen och flyga i säkerhet. Om maskindelen ligger på en bricka som inte utforskats ännu måste ni utforska (vända) brickan innan ni får plocka upp maskindelen.

  Dela vatten och utrustning

  Utöver handlingarna ovan får spelare som står på samma bricka dela vatten och utrustning hur mycket de vill. (Det räknas inte som en handling.) För att dela vatten flyttar den givande spelaren ner sin mätare och den mottagande spelaren flyttar upp sin mätare. Du kan aldrig ha mer vatten än flaskan rymmer.

  Specialbrickor och symboler

  Vatten

  Tre ökenbrickor har en vattensymbol nere till höger som visar att det kan finnas vatten gömd därunder. När du utforskar en sådan bricka, och den visar sig innehålla vatten, får alla spelare som står på brickan lägga till två vatten till sina flaskor. (Detta får endast göras i samband med att man vänder brickan.) Det brukar vara bra att samordna med de andra spelarna innan man utforskar en oas. Var försiktiga; en av oaserna är bara en hägring. Om ni utforskar den får ingen spelare mer vatten.

  Utrustning

  När du utforskar en bricka med utrustningssymbolen får du värdefull utrustning som kan hjälpa din grupp att vinna spelet. Dra det översta kortet från utrustningshögen, lägg det med framsidan upp framför dig och läs instruktionerna. Behåll kortet tills du bestämmer dig för att använda det. Viktigt: Utrustningskort får bara användas av den spelare som har kortet, men de får ges bort till spelare som står på samma bricka utan att det kostar någon handling. De flesta utrustningskort kan utnyttjas när som helst, men generellt sett får/kan de inte reparera någon skada som stormkorten åstadkommit. Det finns ingen begränsning i hur många kort en spelare får ha.

  Ledtrådar till maskindelar

  Gömda under öknen finns ledtrådar till var de olika delarna till flygmaskinen är gömda. Det finns två ledtrådar till varje maskindel. De visar under vilken rad och kolumn respektive maskindel är gömd. När ni avslöjat var en maskindel finns lägger ni direkt delen på brickan där den ska vara. Ni kan inte lägga ut en maskindel innan båda ledtrådarna avslöjats eftersom spelplanen kan ändra på sig mellan spelomgångarna. ** Om maskindelen är gömd där stormen är lägger ni maskindelen där. Första bricka som hamnar där blir den som huserar den gömda delen.**

  Tunnlar

  Under den bortglömda staden finns ett tunnelsystem. Du kan flytta mellan två utforskade tunnelöppningar som en handling. Du får inte flytta till en tunnelöppning där det ligger två eller fler brickor. Tunnlar erbjuder dessutom skydd mot solen. Spelare som står på en tunnelbricka behöver inte dricka vatten när ett solkort (sun beats down) dras.

  Flygrampen

  Det här är en viktig bricka, eftersom alla spelare måste samlas här för att bygga ihop flygmaskinen. Se till att hålla den ren från sand.

  Dra stormkort

  När du utfört dina handlingar byter du roll och blir sandstorm. Ta så många stormkort från högen som stormmätaren visar. Avslöja korten, och utför deras handling, ett i taget. När du är klar lägger du dem i en skräphög med framsidan uppåt. Det är helt ok att titta igenom skräphögen när som helst under spelets gång.

  Vindkorten

  Dessa kort flyttar runt brickorna på spelplanen. Flytta brickor, mot hålet som kortet visar. Lägg en sandbricka på varje bricka som flyttats. Om det inte går att flytta någon bricka enligt stormkortet får äventyrarna lite andrum från det kortet, eller del av kortet. Det finns ingen gräns för hur mycket sand som kan ligga på en bricka, men när man lägger andra sandbrickan blir spelbrickan blockerad ända till det ligger färre än två sandbrickor på den. För att förtydliga blockeringen lägger du sandbrickorna med mörka sidan upp, den med ett X, när det blir fler än en.

  Gräv ut dig

  Om din spelpjäs ligger på en bricka som är blockerad blir du begravd i sanden och måste ta bort sand så att brickan blir fri innan du kan utföra någon annan handling. Dina lagkamrater får använda sina handlingar för att gräva ut dig om de vill.

  Begraven i sanden

  Om sandbrickorna tar slut har hela gruppen försvunnit i sandmassorna och ni har förlorat spelet.

  Stormen tilltar

  Det finns tre stormkort som visar att stormen ökar i styrka. När ni drar ett sådan ska visaren på stormmätare upp ett steg och så många stormkort ska dras av nästa spelare. Om mätaren når upp till dödskallen är stormen så stark att hela gruppen blåser bort och förlorar spelet.

  Solkort

  När ni drar ett solkort ska alla spelare som inte står i på en tunnelbricka eller är skyddade av en solsköld dricka en portion vatten och peta ner sina vattenmätare ett steg. Om någon äventyrare blir utan vatten har alla förlorat spelet.

  När stormkorten tar slut

  … är det bara att blanda om dem och göra en ny hög.

  Spelets slut

  Vinna spelet

  Ta er till flygrampen så fort ni hittat alla fyra maskindelar! Kom ihåg ni inte kan beträda flygrampen, eller lyfta från den om den är blockerad.

  Förlora spelet

  Det finns tre sätt att förlora på: 1. Törst: Om någon spelare blir utan vatten förlorar alla. 2. Begravd: Om sandbrickorna tar slut har ni förlorat. 3. Bortblåst: Om stormmätaren når dödskallen blåser alla äventyrare bort och förlorar spelet.