jsisie en SIE parser i .NET

2015-11-24

  Julledigheten har jag bland annat spenderat med att skriva en läsare för SIE-filer.

  Eftersom det är öppen källkod och jag hoppas att den kommer till användning ligger den på Github.

  Om du vill använda detta bibliotek i din .Net-applikation kan du skriva

  Install-Package jsisie
  

  i nuget-konsollen i Visual Studio.

  SIE är inte allt för svårt att läsa, men det är andå skönt att slippa.

  Lite ‘kul’ är det att några av exempelfilerna som SIE publicerar inte uppfyller standarden och att de inte har exempel med alla radtyper som finns i standarden.

  Kvar att göra är beräknigen av checksumma för att till fullo hantera #KSUMMA, men det verkar inte vara många skrivande program som implementerar den.

  Jag funderar på att implementera skrivningen av #FLAGGA efter en fil är inläst och kanske implementera full export av SIE-filer i alla versioner.

  Det vore roligt att ligga med på SIEs hemsida som godkänd applikation.

  Edit 2015-01-09: Det var en väldigt liten miss som gjorde att checksumman inte fungerade så nu är den också på plats.