jsiPodFetch

  Gör det lättare att lyssna på podradio i din mobiltelefon eller mediaspelare.

  jsiPodFetch laddar ner ljudfilerna från dina RSS-flöden och skapar en spellista för att hålla rdning på podprogrammen.

  Ladda ner jsiPodFetch

  Instruktioner


  Hjälpreda för inställningar

  Settings wizard step one. Player location. Här anger du sökvägen till den katalog på din mediaspelare där du vill spara alla podprogram till dess att du lyssnat klart på dem.

  Settings wizard step two. Space allocation.
  Här talar du om för programmet hur mycket plats det kan använda på din mobiltelefon eller mediaspelare och på din dator.

  Settings wizard step three. Feed management.
  Här hanterar du alla RSS-flöden/podprogram.

  Programmet

  Main window of jsiPodFetch
  Det här är programfönstret i jsiPodFetch. Det finns sex klickbara bilder som beskrivs nedan.

  När du lyssnat klart på ett podprogram kryssar du i kryssrutan till vänster om dess titel så tas det bort nästa gång du låter jsiPodFetch kopiera mediafiler till din mediaspelare.

  Information button Information Den här knappen öppnar informationsfönstret.

  Feeds button Podprogram Den här knappen öppnar fönstret för att hantera RSS-flöden/podprogram.

  Refresh button Uppdatera Den här knappen sorterar om programmen i spellistan.

  Copy button Kopiera Den här knappen raderar alla podprogram du lyssnat klart på och kopierar sedan över nya mediafiler till din mobiltelefon eller mediaspelare.

  Information

  Information Window