jsiServiceManager

  jsiServiceManager är ett gratisprogram på svenska som hjälper dig hantera tjänster i Windows.

  Det låter dig Starta/Stoppa/Pausa/Starta om tjänster i Windows från en meny i aktivitetsfältet.

  Du kan gruppera tjänster och gömma grupper där inte alla tjänster finns på den aktuella datorn. På så sätt kan du använda samma inställningsfil för flera datorer.

  Microsoft .Net Framework 3.0 är ett krav, men det fungerar i Windows Vista och Windows Server 2008 utan extra nedladdning.

  Ladda ner jsiServiceManager  Här finns några bilder och beskrivningar av programmet:

  Context Menu

  Det här är menyn som ‘bor’ i aktivitetsfältet och som leder till all funktionalitet i programmet. På den här bilden finns bara en grupp med en tjänst i.

  • ‘ändra inställningar’ öppnar det fönster som beskrivs längst ner på denna sida.
  • ‘Om’ visar lite information om programmet.
  • ‘Avsluta’ stänger av programmet.
  • Exempelgrupp/Alla - visar valen för att Starta/Stoppa/Pausa/Starta om alla tjänster i gruppen.
  • Exempelgrupp/WWW - visar valen för att Starta/Stoppa/Pausa/Starta om tjänsten vi kallat WWW i bilden.

  Optional application Window Det här fönstret visas när man dubbelklickar på ikonen i aktivitetsfältet. Det har samma funktioner som den redan beskrivna menyn.


  Change Configuration.

  Det här fönstret låter dig skapa grupper för dina tjänster. Det dyker upp första gången man kör programmet.

  Till vänster finns alla tjänster som är tillgängliga på den aktuella datorn.

  Till höger finns en ‘drop down list’ med grupper, en kryssruta som beskrivs senare och en lista med de tjänster som finns i den valda gruppen.

  För att lägga till en grupp skriver du dess namn i textdelen av ‘drop down listan’ och klickar på en gröna knappen med ett plusstecken.

  För att ta bort en grupp väljer man den i ‘drop down listan’ och klickar på det röda korset.

  Om du har kryssat i kryssrutan nedanför ‘drop down listan’ måste alla tjänster i gruppen finnas på den aktuella datorn för att gruppen ska visas i menyn. På så sätt kan man skapa grupper som bara ska finnas på vissa datorer, men ändå använda samma inställningsfil.

  Man ändrar menynamnet på en tjänst genom att klicka på den, långsamt, två gånger.

  Den gröna pilen och det röda korset mitt i fönstret lägger till respektive tar bort en tjänst från den aktuella gruppen.

  Upp- och nerpilen ovanför listan med tjänster i den aktuella gruppen kan du använda för att sortera tjänsterna i gruppen. När man startar alla tjänster i en grupp startas de i den ordning som de visas. De stoppas i omvänd ordning.